Missie


Het was februari 2013. Sander en ik werkten in onze trainingen en coachsessies al met krachtdieren, maar voor kinderen kon ik niets vinden dat mij écht raakte. Ik zocht een hulpmiddel om kinderen van nu, die vaak erg wijs, gevoelig, intuïtief en creatief zijn, te begeleiden. Voor hen was een andere manier van begeleiden nodig. Eén die zich richtte op het hart en op wezenlijke verbinding, waarin de natuur en de dieren een belangrijke rol speelden. Hoe kon ik deze kinderen zo goed mogelijk begeleiden? Niet alleen mijn eigen kinderen, maar ook andere kinderen. Als vanzelf ontstond het idee om het Krachtdierenspel te gaan maken. Alles wat ik tot nu toe had gedaan en geleerd, viel als een puzzel in elkaar. Het klopte.

Ik wilde kinderen op een wezenlijk niveau contact laten maken met de prachtige, wondere wereld van de dieren en de natuur. De wereld die voor mij zo vanzelfsprekend was en voor anderen, zo bleek, vaak niet. Ik wilde ze meenemen; hen laten verwonderen en ontdekken. Ze laten weten dat het prachtig is om hooggevoelig te zijn en veel te voelen en te ervaren. Hoewel dat niet altijd makkelijk is. Juist deze kinderen wilde ik laten zien dat je trots kan zijn op jouw talenten en wie je bent. En dat je op jezelf kan vertrouwen. Waarbij de dieren en de natuur helepen om deze oorspronkelijke verbinding met jezelf en de wereld opnieuw te ervaren. Het idee voor het Krachtdierenspel was geboren…