Uitgangspunten


We zijn allemaal met elkaar verbonden; de dieren, planten, stenen en mensen. Alles is heilig. Alles verdient respect. De natuur en de dieren staan niet los van ons, wij zijn de natuur. Onze taak is goed voor de aarde te zorgen.

Het Krachtdierenspel heeft als doel om deze oorspronkelijke verbinding met de natuur weer te ervaren. Het is een krachtige en liefdevolle tool voor coaches om (innerlijke) kinderen in contact te laten komen met zichzelf. Krachtdieren weerspiegelen onze innerlijke kracht en talenten. Zij zijn onze begeleiders, helpers, vrienden, genezers en raadgevers.

Ieder dier is uniek en heeft zijn eigen talenten, net als ieder kind. Met behulp van het Krachtdierenspel ontdekken kinderen spelenderwijs hun talenten en leren ze te vertrouwen op zichzelf en hun intuïtie.

 

Onlangs nam ik deel aan de training "werken met het krachtdierenspel" bij Sander en Linda. De energie en de liefde van deze twee trainers waren duidelijk voelbaar waardoor het meteen heel fijn was om er te zijn. Naast de eigen inzichten die ik heb ontvangen die dag heb ik ook de mogelijkheden van het Krachtdierenspel ontdekt. En er zijn er ongetwijfeld nog veel meer, maar ik heb het al in mijn eigen coachpraktijk ingezet en mijn coachees zijn erg enthousiast.
Angelique Seerden
Coach bij Gezondheidsoplossingen

Uitgangspunten Krachtdierenspel:

Talenten

Natuur

Zelfvertrouwen

Als je kinderen begeleidt, herken je vast wel dat de samenleving steeds meer van hen vraagt. Vooral voor veel voelende of hoogsensitieve kinderen is dat een opgave.

De focus in het onderwijs ligt vaak op wat er niet goed gaat. Interessanter is het om te kijken naar wat er wel goed gaat en zo aan te sluiten bij wat het kind de wereld te bieden heeft.

Waar liggen de kracht en talenten van kinderen? Wat is zijn of haar levensmissie? Hoe helpen zij op hun manier mee aan het creëren van een mooiere aarde?

Kinderen worden er veel gelukkiger van en dragen op deze manier meer bij aan de samenleving en het grote geheel.

"Ik ben erg blij met jullie spel en ervaar het als een grote meerwaarde in mijn werk!!"
Liselot Wessel
Kindercoach

We zijn allemaal met elkaar verbonden: de dieren, planten, stenen en mensen. Alles is heilig. Alles verdient respect. De natuur en de dieren staan niet los van ons, wij zijn de natuur. Onze taak is goed voor de aarde te zorgen.

Het Krachtdierenspel heeft als doel om deze oorspronkelijke verbinding met de natuur weer te leren ervaren. Het is een krachtige en liefdevolle tool voor coaches om kinderen in contact te laten komen met de natuur, de dieren en zichzelf.

Krachtdieren weerspiegelen onze innerlijke kracht en talenten. Ze zijn onze begeleiders, helpers, vrienden, genezers en raadgevers. Ieder dier is uniek en heeft zijn eigen talenten, net als ieder kind.

Kinderen ervaren de verbinding met de dieren, de natuur en de aarde. Hierdoor voelen zij ook de verbinding met zichzelf. Ze ervaren dat alles één is. Alles is met elkaar verbonden.

Door met het spel te werken, verdiep je ook je eigen relatie met de natuur en de dieren.

In het Krachtdierenspel ligt de focus op wat kinderen goed kunnen en wat hun talenten zijn, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze gaan stralen.

Kinderen ervaren dat ze er helemaal mogen zijn en dat het goed is zoals het is.

Net zoals je in de natuur helemaal jezelf kan zijn. De dieren hebben geen oordeel. Je kan zijn wie je bent.